Sulautuvan erityisopetuksen yhtenä osahankkeena on äänen käyttäminen verkossa. Tätä osahanketta tehdään Keskupuiston ammattiopistonArlan toimipaikassa.

Benchmarkkaustehtävä: Ecovip

Tausta

Kuuntelemalla opiskelu on tuttua opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta nähdä kirjoitettua tekstiä. Opiskelija voi käyttää tavallisia web-sivuja ruudunlukuohjelmalla, mutta tämä on noin neljä tai jopa viisi kertaa hitaampaa kuin tavallisella näkevällä opiskelijalla, joka voi silmäillä sivulta keskeiset asiat. Jos opettaja teknisesti osaisi tehdä helposti äänitiedoston, hän voisi tallentaa verkkoon puhuttuna keskeiset asiat esim. pitämästään opetuksesta. Tämä voisi helpottaa kuuntelemalla oppivan opiskelua.

Hahmotelma kevään toiminnasta

kaavio.JPG

Tarvittavaa tietoa


Oppimistyylit ja niiden erot ja vaikutukset verkko-opintoihin.
Saavutettava esteetön oppiminen.

Tutkimustietoa - kokemuksia

Äänen käyttö opetuksessa/oppimisessa
Podcast ammattiopetuksessa
Skypen tallenteiden siirtäminen

Visioita

(Second) voice life. Oppiminen irti luku- ja kirjoitustaidon täydellisyydestä.Koneäänestä luonnolliseen puheeseen verkko-opetuksessa.


Second life kaikille?

Käyttäjäskenaario

Datanomiopiskelija Mikko on kaikki lähiopetustunnit netissä tekemässä jotain, mikä ei liity ainakaan opettajan puhumaan asiaan. Hän on kiinnostunut kokeilemaan sovelluksia ja oppimaan, mutta vain omaan tahtiin ja omaan aikaan (n. klo 3.30 yöllä) Henkilökohtaisen ohjauksen vastaanotto ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on vaikeaa paitsi henkisesti niin näön rajoitukset tekevät siitä myös fyysisesti vaikeaa.

Lähiopetuksesta "vapaa" kurssi voi houkutella tekemään paljon enemmän töitä ja oppimista voi tapahtua enemmän. Mikko pystyisi ainakin osin työskentelemään omassa tahdissaan ja kun ensimmäisenä jätetty raportti saa olla sisällöltään heppoisempi, jota muut joutuvat täydentämään, niin työt eivät jää venymään viimeiseen jättöajankohtaan.

Oppimisympäristön rungon muodostaisi ning-ryhmään tulevat keskusteltoisten opiskelijoiden raportit ja omien raporttien kirjoittamisvelvollisuus. Ainoat lähitunnit pidettäisiin silloin, kun sosiaalista kanssakäymistä erityisesti tarvitaan eli kun aiheena ovat ohjaustaitojen sosiaaliset dimensiot.

Resussina Mikolla olisi ennen kaikkea internet - siihen hän on jo tottunut luottamaan. Raportointi omalle ryhmälle ja toisten raporttien "lukeminen" (linkit videot ym.) tuo kuitenkin mukaan enemmän työskentelyä yhdessä ja rinnakkain verrattuna tavalliseen kurssiin. Oman oppimisensa -siis sovelluksen käytön oppimisen tarkkailu tuo mukanaan sellaisia oppimaan oppimisen elementtejä, joista voi olla hyötyä työelämässä - oppii ehkä arvioimaan perehtymiseen tarvittavaa aikaa.

Sosiaalisesti vaativien ohjaustaitojen opiskelu silloin kun sosiaalisissa taidoissa yleensä on puutteita on useinmiten vastenmielistä. Jos näiden taitojen opiskelu liitetään yleensä tilanteisiin, joissa opiskelija tähän asti on niitä pystynyt erinomaisesti välttämään, niin ehkä niitä tulee opittua tuen ja ympäristön avulla huomaamatta.

Sovelluksen käytön opiskelu


Kysymys: mikä käytön oppimisessa vaikeinta?
Oppimistehtävä: 1. Opiskelija raportoi käyttämänsä avut esim. manuaali, netti, kaverit jne.
2. Opiskelija raportoi oudoimmat toiminnat, valikkosanat, kuvakkeet ja näppäinkomennot.

Oppimistehtävän tavoite: Opiskelija ymmärtää miten uuden sovelluksen käytön oppiminen oikeasti tapahtuu ja että hän tulevana sovelluksen käytön ohjaajana ymmärtää, että hän vaikuttaa vain osaan ohjattavan osaamiskapasiteetista.

Oppimistehtävä liittyy olennaisesti datanomin työhön, jossa joutuu jatkuvasti ottamaan käyttöön ja ohjaamaan erilaisia sovelluksia.

Oppija joutuu prosessoimaan omaa oppimistaan kirjatessaan ylös käyttämänsä lähteet ja toisaalta ne kohdat jotka vaativat eniten opiskeltavaa. Nähdessään muiden raporteista, että toisille olikin vaikeita eri kohdat hän ehkä huomaa että ohjaustilanteissakin ohjattavien välillä voi olla eroja. Tässä prosessissa hän voi huomata että tieto, tiedontarve ja tapa käyttää tiedonlähteitä on henkilökohtaista ja osa persoonallisuutta.

Syväsuuntautunutta prosessointia lisää tehtävässä se, että opiskelija on tietoinen, että hänen on hyvin pian pystyttävä ohjaamaan jotakuta toista käyttämään ko.sovellusta. Tämä voi lisätä oman toiminnan tietoista havainnointia oppimistilanteessa. Tähän pyritään myös oppimistehtävän tehtävänasettelussa. (Esim. tarkkaile, mistä ensimmäisenä haet tietoa ja miksi hait juuri sieltä)

Oppijan ohjaus ei perustu siihen että olisi kaikkitietävä ohjaaja, jolta tulisi oikeat vastaukset vaan pyrkimyksenä on työelämäsimulointi – kaikki toiminta oikeaa kunhan perusteltua ja pomolle mieluisesti kerrottuna. Datanomi työssään useimmiten asiantuntijatehtävissä – ongelmien ratkaisut joutuu hakemaan kollegoilta tai tietolähteistä ja muokkaamaan tavalliselle käyttäjälle ymmärrettävään muotoon. Siksi raportointi/vertaisarviointi ja yhteistyö toisten opiskelijoiden kanssa korostuu.

Sovelluksen käytön opiskelusta ei suoraa palautetta ohjaajalta koska kyseessä osaprosessi. Jo opiskeluaikana voi ohjaaja kuitenkin kysyä apua johonkin sovelluksen käyttöön, jos näyttää siltä, että raporteissa ei löydy sovelluksista outoja toimintoja.

Sovelluksen käytön opiskeluun liittyvät raportoinnit
Viikolla 3 sinun tulisi käyttää n. 20 tuntia sovelluksen käytön opiskeluun. Normaalin käytetyn työajan raportoinnin lisäksi tarvitsen seuraavat tiedot:
1. Mistä tai keneltä sait apua käytön opiskelussa?
2. Mikä tietolähteistä oli sinulle hyödyllisin, helpoin käyttää?
3. Mikä opettelemassasi sovelluksessa oli kaikkein oudoin toiminta? Mitä kaikkia outoja sanoja löytyi sovelluksen käyttövalikoista? Oliko pikavalikoissa tuntemattomia kuvia? Mitä epäloogisia näppäinkomentoja löysit sovelluksesta?

Jos joku toinen opiskelija on jo ehtinyt jättää oman raporttinsa foorumille poimi omasta raportistasi vain ensimmäisestä raportista selvästi poikkeavat kohdat ja lisää ne foorumille.

Edellisen viikon tapaan ohjaaja on tavattavissa chatissa ti klo 10-11. Voit myös lisätä kysymyksesi keskustelupalstalle ja palstalle ilmestyneistä hyvistä vastauksista saa edelleen huojennusta raportoitavien työtuntien määrään. Muista siis arvioida saamasi vastauksen hyödyllisyys.