Skenaarioiden analysointikehikko smily.gifsmily.gifsmily.gif

JANI
JUHO
JOOONAS
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
soveltaminen ja synteesi
soveltaminen ja syventäminen
soveltaminen ja synteesi
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Uusi tila, ohjaaja, joka on oman alansa ammattilainen ja todellinen tilanne.
Toiminnallisuus.
Tekemällä oppiminen, kokeileminen,
Uusi tila, ohjaaja, joka on oman alansa ammattilainen ja todellinen tilanne.
Toiminnallisuus.
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
d) tila
Ranskaa puhuva kokki. Keittiötarvikkeet. Keittokirjat (ranskankieliset).
Autenttinen ranskalainen keittiö.
Uusin käytössä oleva tekniikka, jonka avulla oppiminen tapahtuu. Digikuvaukseen ja editointiin soveltuvat tilat. Ammattitaitoinen ohjaaja.
MIksauksen osaava ammattilainen.
Mikserit, mikrofonit ja efektilaitteet - ja soittimet.
Ammattilaistasoinen äänitysstudio ja esiintymissali. Äänitys kovalevyille, efektit ääniohjelmista.
Ohjaajan rautainen ammattitaito, jonka avulla eri kokoonpanojen parhaat puolet saadaan esiin.
4. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Ruuan tekeminen ranskalaisravintolassa - sekä ruuan tekemisen opettelu ja kielenopiskelu helpottuu, kun ympäristö on aito.
Digivideeon kuvaaminen ja editoiminen. Onnistumisen ilo! Harrastuneisuuden lisääntyminen, halu oppia ja tehdä lisää.
Musiikin soittaminen ja taltiointi studiotiloissa. Mahdollisuuksien avaaminen: kyseessä on jokaiselle soittajalle mahdollinen harrastuspaikka.
5. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Ruoka tehdään ja syödään ja hyväksi todetaan. Tämä osoittaa, että ranskankielisiä ohjeita on kuunneltu ja ne on ymmärretty.
Itse kuvattu ja editoitu digivideoelokuva.
Ensimmäinen osa ikiomaa tosi-TV-sarjaa.
Joonaksen ryhmä tekee demolevyn, mikä on nykytekniikalla helppo prosessi. Prosessi inostaa Joonaksen bänditoimintaan: hän ehdittaa luokkatoverilleeen bändin perustamista: vain basisti puuttuu.
6. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Opettaja johtaa ja valvoo tilannetta. On aikaisemmin varannut ajat ja ohjeistanut ryhmän.
Kokki johtaa ja selostaa ruuan valmistuksen prosessia ranskaksi.
Oppilaat työskentelevät aktiivisesti ja käyttävät ranskan kieltä välineenä - ei oppimisen kohteena.
Opettaja sopii työpajan kanssa vierailusta ja avustaa ryhmiin jakautumisessa. Pajan ohjaaja opettaa ja auttaa oppilaita kaikissa työvaiheissa. Oppilaat toimivat aktiivisesti ja työskentelevät pienryhmissä. Kaikki pääsevät osallistumaan kuvaamiseen ja editointiin. Jotkut ryhmän jäsenet ryhtyvät lisäksi elokuvan esiintyjiksi ja ääniraidan selostajiksi.
Opettaja johtaa ja valvoo tilannetta. Hän on sopinut vierailun ja antanut tarvittavat ohjeet ryhmälle.
Studion isäntä näyttää, kuinka vehkeet toimivat ja antaa ohjeet soittajille. Puolen tunnin harjoittelun jälkeen neljä poikaa on valmiita nauhoittamaan demolevyn "Black night".
Oppilaat ovat kiinnostuneita ja haluavat kokeilla laitteita. Se onnistuu, mutta varsinasen äänityksen hoitaa ammattilainen. Oppilaat soittavat ja laulavat musiikin - osa katsoo ja kuuntelee.
7. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Oppilaat tekevät opettajan valvoessa ja kokin ohjauksessa.
Oppilaat tekevät, ohjaaja opastaa ja opettaja pitää huolta siitä, että toiminta sujuu asianmukaisesti. Opettaja oppii uusia asioita itsekin.
Oppilaat tekevät opettajan valvoessa ja äänitystilan isännän ohjatessa.
8. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
Jani motivoituu ranskan opiskeluun uudemman kerran, kun hän huomaa, että Kulttuuripihoilla oli hauskaa. Hän huomasi osaavansa ranskaa ja halusi oppia sitä lisää.

Koska ruoka on valmistamisen jälkeen syödä, on tärkeää kuunnella ranskankielisen kokin ohjeita - ja on myös uskallettava kysyä, jos ei ymmärrä.
Työpajan ohjaaja näyttää oppilaille aluksi samanikäisten oppilaiden tuotoksia. Oppilaat hämmästelevät hienoja videoita. Ohjaaja kertoo, että kaikki pystyvät samaan tulokseen, ja saa oppilaat motivoituneiksi. Aloitetaan yksinkertaisista harjoituksista ja kun perusasiat on opittu siirrytään hienosäätötasolle. Ryhmän jäsenet auttavat ja tukevat toisiaan. Monet ovat tehneet pieniä kokeiluja kuvaamisessa ja editoinnissa jo aiemmin ja osaavat auttaa aloittelijoita. Todetaan, että kotikoneillakin voi tehdä animaatioita ja elokuvaeditointeja. Monet päättävätkin jatkaa työskentelyä vielä kotona.
Joonas kiinnostuu soittamisesta enemmän: hän näkee, että musiikin tekminne jopa levylle ei ole hankalaa ja kaupungissa on tiloja ja ammatilaisia juuri häntä varten. Pitää vain rohkaistua kokoamaan bändi.

Luovat harrastukset vaativat usein aikuisten kehyksiä ja tukea - silti ne ovat nuorten omaa aktiivisuutta. Kulttuuripihat tuo nuorisotoimen palvelut konkreettisiksi useammalle potentiaaliselle muusikolle.