C&Q -developer


C&Q -developer, suomalaisittain C&Q -alue on tiedon, taidon ja osaamisen hallintajärjestelmä. Tietokantamuotoisen rakenteen ansiosta C&Q:n avulla suoritettujen haastatteluiden tuloksia voidaan hakea eri hakuehtojen avulla. Tuloksia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi koulutussuunnittelussa ja opetussuunnitelmien tekemisessä.
Kehittäjäorganisaatiot voivat ylläpitää tietoja laajojen yhteistyöyritysverkostojen osaamisesta henkilöittäin, ammattiryhmittäin, yrityksittäin, yritysryhmittäin tai toimialoittain. Tämän tiedon pohjalta ne voivat suunnitella ja toteuttaa monenlaisia toimialakohtaisia, yrityskohtaisia tai henkilökohtaisia kehittämishankkeita yhteistyöyritystensä kanssa.
Koska samassa C&Q-developer –tietokannassa on useiden yritysten työntekijöiden osaamista koskevat tiedot määriteltynä yhteisellä kvalifikaatioluokituksella, järjestelmän avulla on helppo hakea, koota tai vertailla henkilöjen osaamisia tai lisäosaamistarpeita. Yritykset voivat näin halutessa esim. ulkoistaa HR-toimintansa kehittäjäorganisaatiolle, jolla on käytössään C&Q-developer. Kehittäjäorganisaation valituilla toimijoilla on mahdollisuus tarkastella kaikkien C&Q-developerin yritysten osaamista koskevia tietoja. Järjestelmässä mukana olevat yritykset saavat katseluoikeuden (ja halutessaan myös päivitysoikeuden) vain omiin tietoihinsa.
Kehittäjäorganisaatioilla ja sen asiakkailla tieto organisaatioiden osaamisesta syvenee ja osaamista koskevaan keskusteluun muodostuu C&Q-developerin ja sen kvalifikaatioluokituksen ansiosta yhteinen kieli.
C&Q-developerin avulla saadaan OnLine-tietoa yritysten osaamisesta koko verkoston käyttöön toimialoittain, ammateittain, osaamisalueittain, yrityksittäin ja heVisioita? Ideoita? Tienviittoja?

Kuvaus itse ohjelmasta sekä siitä, että minkä takia asiasta tulee tietää enemmän ja sitä lisää oppia. Motivointi.
Visiointia ja ideointia voidaan parantaa ja esittää esim. tulevien opiskelijamäärien ennusteista tehdyillä kuvilla ja kuvaajilla. Kyseisen esityksen on tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto aihepiiriä kohtaan.

  1. Motivointi
  2. Perustieto ja sen kerääminen
  3. Tiedon käyttö
  4. Jatkohoito
Visioita? Ideoita? Tienviittoja? Kuvaus itse ohjelmasta sekä siitä, että minkä takia asiasta tulee tietää enemmän ja sitä lisää oppia. Motivointi. Visiointia ja ideointia voidaan parantaa ja esittää esim. tulevien opiskelijamäärien ennusteista tehdyillä kuvilla ja kuvaajilla. Kyseisen esityksen on tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto aihepiiriä kohtaan.

Oppimisen malleja, opetuksen kohderyhmä, mitä porukan on tarkoitus oppia?

Marssijärjestys

Skenaario oppijan näkökulmasta

Käyttäjä kirjautuu järjestelmään oppiakseen tekemään CQ -haastattelun kentällä. Käyttäjälle kerrottaan perustellusti miksi kyseinen järjestelmä on käytössä, jota hän ryhtyy hetken kuluttua yksityiskohtaisesti opiskelemaan. Motivoinnin ja ohjelman lyhyen kuvauksen jälkeen käyttäjälle esitellään kuvin haastattelulomake, joka käydään materiaalin aikana perusteellisesti läpi. Mahdollisena esitysmuotona voi olla esim. PPT -esitys, johon on upotettu haastattelustilanteesta tehty videoklippi/klippejä. Koko haastattelulomake käydään läpi samaisen logiikan mukaisesti.

Haastattelulomakkeen läpikäynnin jälkeen käyttäjää opastetaan tallentamaan aiemmin tehty haastattelu järjestelmään. Oppijan näkökulmasta materiaali on onnistunut tavoitteessaan, kun käyttäjäjä pystyy materiaalin; videot ja esityksen läpikäytyään suoriutumaan yrityshaastattelusta ja sen tallentamisesta itsenäisesti. Tavoitteellisesti oppijan tulisi suoritua haastattelun tekemisestä ja tallentamisesta oppimisesta noin neljässä tunnissa.