OPPIMISTEHTÄVÄ (15.-16.2. mennessä)
Käyttäjäskenaario oppimisympäristön oppijakeskeisessä suunnittelussa / omaan hankkeeseen käyttäjäskenaarioiden kuvaaminen

Käyttäjäskenaario -pohjainen suunnittelu on yksi keskeinen suunnittelumenetelmä oppimisympäristöjen suunnittelussa. Kaikki käyttäjälähtöiset suunnittelumenetelmät tukevat ja varmistavat osaltaan oppimisympäristön toimivuutta juuri kohderyhmällä.
Kuvaa 1-3tyypillistä käyttäjäskenaariota (käyttäjäkuvausta), jossa hahmottelet käyttäjän toimimista ko. oppimisympäristössä. Käyttäjäskenaariot ovat yleensä tarinamuotoisia, lyhyitä, muutaman tekstikappaleen pituisia kuvauksia siitä, miten käyttäjä toimii ja oppii oppimisympäristössä. Käyttäjäskenaariot kuvataan yksikön 3. persoonassa (esim. ”Matti tutkiskeli…..”) ja ne keskittyvät erityisesti OPPIJAN AJATTELUN JA TOIMINNAN KUVAAMISEEN. Usein kannattaa valita tyypillisimmät käyttäjät, mutta skenaariot ovat myös hyvä työkalu varmistua siitä, että oppimisympäristö huomio myös erilaiset oppijat.

Vinkkejä:
Lähde käyttäjäkuvauksessa liikkeelle (1.) oppimisen tavoitteista (eli mitä, ko. oppimistilanteessa on tarkoitus oppia, ei saa olla liian laaja!), jonka jälkeen kuvaa lyhyesti (2.) millainen oppija oppimisympäristössä opiskelee, millaisia ominaisuuksia hänellä on (esim. ikä, sukupuoli, aikaisempi tietämys aihealueesta, tietokoneen käyttökokemus, jne. Tässä kohtaa on syytä unohtaa oppimistyylit tehtävän helpottamiseksi, koska niistä ei ole tarpeeksi tietoa.) Kerro seuraavaksi, (3.) mitä eri oppimisympäristön resursseja oppija käyttää ja missä käyttötilanteissa sekä (4.) mitä muita elementtejä oppimistilanteeseen ja oppimisympäristössä toimimiseen liittyy?. Kaikista tärkeintä on kuitenkin hahmotella, (5.) miten oppija ko. oppimistilanteen tavoitteet saavuttaa oppimisympäristön avulla? (Tämä 5. kohta on haastavin asia miettiä, mutta tärkein!)

Hyvä lähde skenaariopohjaisesta suunnittelusta: http://www.lucas.lth.se/sepm/session1/SBD-handbook.pdf

Palauta tehtävät oman oppimisympäristöhankkeesi Wikiin ennen seuraavaa helmikuun lähitapaamista (tai lähetä postilla osoitteeseen oppimisprosessi@gmail.com, jos wikiin päivitys ei onnistu).