Kopioi alla oleva teksti ja taulukko (mustamaalaa tarkasti koko taulukko) hankkeesi Wiki-sivulle. Tee uusi tyhjä sivu ensin skenaarioiden analysointia varten.

Skenaarioiden analysointikehikko

skenaario1
skenaario2
skenaario3
skenaario4
skenaario5
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
oman opintosuunnitelman ensimmäinen tarkistaminen TASO 3
oman opintosuunnitelman ja ammatinvalinnan pohtiminen, oppimaan oppiminen
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Kuuntelu, katselu, tekeminen, kysely, keskustelu ja soveltaminen, jota ohjaavat
opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja
tutor-opiskelijat
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) lukion opinto-opas, opetussuunnitelma, kurssitarjotin, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutor-opiskelijat
b)kurssitarjotin, WILMA , (myös kotoa netin kautta) kiertokaavio
c)kurssitarjottimen täyttäminen koko lukioajalle
d)tietokoneet
e)tietokoneluokka, koti
3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Lukio-opiskelu
4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Opintosuunnitelma
5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
opiskelija(t),
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutor-opiskelijat
6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
- opiskelija tarkistaa ja laatii opinto-ohjelman ryhmän ohjaajan johdolla tutor-opiskelijoiden avulla opinto-ohjaajan toimiessa asiantuntijana
7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- lukio-opintojen valintaperusteiden palauttaminen mieleen
- aikataulusuunnittelun aloitus
- opiskelutekniikat ja välineet
- palautteet (keskustelu)
- ohjausryhmät, tutor-ryhmät
...